Laddad med energi

ENERGILAGRING

Laddad med energi

ENERGILAGRING

Upptäck fördelarna med energilagring med hjälp av Kungsbacka El! Energilagring har blivit en revolutionerande teknik som erbjuder flera fördelar för dig och din bostad. Genom att investera i energilagring från Kungsbacka El tar du kontroll över din egen energiförsörjning på ett smart och lönsamt sätt.

Med energilagring kan du lagra den egenproducerade solelen och använda den under kvällar och mörka dagar eller för att ladda din elbil nattetid. Det innebär att du blir mindre beroende av externa elnätet och kan dra nytta av din egen förnybara energi när det passar dig bäst.

BATTERI – SMART FÖR BÅDE ENERGI & PLÅNBOK

Genom att undvika att sälja överskottsel till låga priser kan du maximera nyttan av din solelproduktion och minska dina elkostnader betydligt. Istället för att förlita dig på att sälja överskottet tillbaka till elnätet kan du lagra överskottet i din energilagring och använda det när priset är högre eller när du behöver det som mest.

BALANSERA ENERGINÄTET & TJÄNA PÅ DET

En annan fördel med energilagring är möjligheten att delta i frekvensbalanseringen av elnätet mot ersättning. Genom att ansluta din energilagring till systemet kan du bidra till att balansera utbudet och efterfrågan av el och samtidigt tjäna extra pengar på din investering. Kungsbacka El kan hjälpa dig att ansluta din energilagring till detta system och maximera din avkastning.

Sammanfattningsvis gör energilagring från Kungsbacka El till en smart och lönsam investering för din bostad eller ditt företag. Kontakta oss idag för att få mer information och för att komma igång med din energilagring. Låt oss tillsammans skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv energiframtid!

FREKVENSBALANSERING MED CHECKWATT

Kungsbacka El samarbetar genom vår partner med Checkwatt, ett företag som erbjuder stödtjänster för att maximera din anläggnings lönsamhet. Frekvensbalansering av elnätet är idag en av de mest lönsamma alternativen.

Via Checkwatts tjänst kan både företag och hushåll få ersättning för att bidra till elnätets stabilitet med lagrad el från batterier. Du får tillgång till en visualiseringsportal, EnergyInBalance, som ger insikter i ditt batterilagers prestanda och din ersättning. Ersättningen baseras på storleken på din solcellsanläggning och mängden producerad och lagrad el. På Checkwatts hemsida kan du få en generell prognos om ersättningen.

Kungsbacka El erbjuder installation av Checkwatts system, oavsett om du har en befintlig solcellsanläggning med batteri eller är intresserad av en ny anläggning med batterilagring.

Våra tjänster:

INSTALLATION

SERVICE

LADDBOX

SOLCELLS-
ANLÄGGNINGAR

ENERGILAGRING

KONSULTATION

Rulla till toppen